จำนวนข้อสอบเลข 9 วิชาสามัญ


จำนวนข้อสอบเลข 9 วิชาสามัญ . หัวข้อที่ต้องห้ามทิ้งเด็ดขาดคือ สถิติ, แคลคูลัส, ลำดับอนุกรม และ Expolog เพราะออกเยอะ และจำนวนคะแนนมักมีสัดส่วนเยอะกว่าหัวข้ออื่น . อีกอึดใจเดียว #dek62 จะสอบ #TCAS แล้ว สู้ๆ นะทุกคน 😘

© Vonder (Thailand) Co. Ltd.   (24th Floor Chamchuri Square)