ภาษาที่มีคนใช้มากที่สุดในโลก


ภาษาที่เราเรียนอยู่ จะใช้คุยกับคนทั้งโลกได้มากขนาดไหน? . . ในบางสำนักจีนจะเป็นภาษาที่คนใช้มากที่สุดในโลก แต่เรายึดเพียงภาษาจีนกลาง แมนดาริน ที่เป็นภาษาราชการของจีน มีประชากรจีนใช้ถึง 70% ไม่นับรวมภาษาจีนท้องถิ่นอื่นๆ ที่มีไวยากรณ์และศัพท์ที่แตกต่างอย่างสิ้นเชิง . ภาษาฮินดูสตานี คือภาษากลางที่เกิดจากการผสมกันของภาษาฮินดี (ภาษาราชการของอินเดีย) และภาษาอูร์ดู (ภาษาราชการของปากีสถาน) . 🎮 เล่นแชทบอทปรับพื้นฐานความรู้ Vonder ฟรี > m.me/vonderofficial

Microlearning and Microengagement Platform

Company

Follow Us

  • Facebook
  • สีเทาไอคอน LinkedIn
  • YouTube
  • socialmedia-icon-medium