แชทอะไรเอ่ย?
ยิ่งเล่น ยิ่งเรียนเก่ง
 
แชทวอนเดอร์ไง!
แชทบทเรียนสุดสนุก
ที่อยากเห็นนักเรียนไทยมีพื้นฐาน
ความรู้วิชาหลักที่แข็งแรง
 
"เรียน" เหมือนคุยกับเพื่อน
สรุปเรื่องเรียนหนักๆ ที่อ่านเองบางทีหลับ
มาเป็น "ภาษาพูด" ที่กระชับ เข้าใจง่าย
และ "ภาพประกอบ" ที่มีชีวิต
"วัดผล" เหมือนเล่นเกม
จากคลังแบบฝึกหัดกว่า 1,000 ข้อ
ตอบถูก เก็บคะแนน ตอบผิด
เคลียร์ให้ทันทีว่าพลาดตรงคอนเซปต์ไหน
เพื่อให้เข้าใจและจำได้ทันที
 
 
วอนเดอร์เปิดให้เล่นฟรี
อยู่หลายวิชาเลยนะ!
© Vonder (Thailand) Co. Ltd.   (24th Floor Chamchuri Square)