สังคม

 

ประวัติศาสตร์

ความรู้พื้นฐานประวัติศาสตร์

นักเรียน

0

บทเรียน

6

โจทย์

59

อะดรีนาลีน โดพามีน เมลาโทนิน กลูคากอน 

อินซูลิน ออกซีโตซิน เอสโตรเจน ฯลฯ

ชื่อคุ้นๆ พวกนี้ทำอะไรในบอดี้ของเราบ้าง?

กลุ่มวิชา

เหมาะสำหรับ

สงครามโลกครั้งที่ 2

นักเรียน

0

บทเรียน

2

โจทย์

77

ทำไมอเมริกาถึงเป็นมหาอำนาจ? ฮิตเลอร์คือใครทำไมถึงดัง? ทำไมผู้ชายญี่ปุ่นไม่ต้องเกณฑ์ทหาร? ทุกคำตอบอยู่ในบทนี้

กลุ่มวิชา

เหมาะสำหรับ

,

ยุคโบราณ

นักเรียน

0

บทเรียน

3

โจทย์

65

piece of cake ไม่ได้เกี่ยวกับเค้ก และ hold your horse ไม่ได้เกี่ยวกับม้า รวมสำนวนอังกฤษง่ายๆ กว่า 50 สำนวน

กลุ่มวิชา

เหมาะสำหรับ

,

,

ยุคกลาง

นักเรียน

0

บทเรียน

1

โจทย์

17

เราควรใช้สิทธิ์แลกซื้อในเซเว่นมั้ย? ฝากเงินทีเราได้ดอกเบี้ยเท่าไหร่? จะยืมเงินหรือให้คนอื่นยืมยังไงไม่ให้เราเสียเปรียบ?

กลุ่มวิชา

เหมาะสำหรับ

,

,

เรอแนสซองส์

นักเรียน

0

บทเรียน

6

โจทย์

59

อะดรีนาลีน โดพามีน เมลาโทนิน กลูคากอน 

อินซูลิน ออกซีโตซิน เอสโตรเจน ฯลฯ

ชื่อคุ้นๆ พวกนี้ทำอะไรในบอดี้ของเราบ้าง?

กลุ่มวิชา

เหมาะสำหรับ

ยุคใหม่

นักเรียน

0

บทเรียน

2

โจทย์

77

ทำไมอเมริกาถึงเป็นมหาอำนาจ? ฮิตเลอร์คือใครทำไมถึงดัง? ทำไมผู้ชายญี่ปุ่นไม่ต้องเกณฑ์ทหาร? ทุกคำตอบอยู่ในบทนี้

กลุ่มวิชา

เหมาะสำหรับ

,

ปฏิวัติครั้งสำคัญของโลก

นักเรียน

0

บทเรียน

4

โจทย์

65

piece of cake ไม่ได้เกี่ยวกับเค้ก และ hold your horse ไม่ได้เกี่ยวกับม้า รวมสำนวนอังกฤษง่ายๆ กว่า 50 สำนวน

กลุ่มวิชา

เหมาะสำหรับ

,

สงครามโลกครั้งที่ 1

นักเรียน

0

บทเรียน

1

โจทย์

17

เราควรใช้สิทธิ์แลกซื้อในเซเว่นมั้ย? ฝากเงินทีเราได้ดอกเบี้ยเท่าไหร่? จะยืมเงินหรือให้คนอื่นยืมยังไงไม่ให้เราเสียเปรียบ?

กลุ่มวิชา

เหมาะสำหรับ

,

สงครามเย็น

นักเรียน

0

บทเรียน

6

โจทย์

59

อะดรีนาลีน โดพามีน เมลาโทนิน กลูคากอน 

อินซูลิน ออกซีโตซิน เอสโตรเจน ฯลฯ

ชื่อคุ้นๆ พวกนี้ทำอะไรในบอดี้ของเราบ้าง?

กลุ่มวิชา

เหมาะสำหรับ

ประวัติศาสตร์จีน

นักเรียน

0

บทเรียน

2

โจทย์

77

ทำไมอเมริกาถึงเป็นมหาอำนาจ? ฮิตเลอร์คือใครทำไมถึงดัง? ทำไมผู้ชายญี่ปุ่นไม่ต้องเกณฑ์ทหาร? ทุกคำตอบอยู่ในบทนี้

กลุ่มวิชา

เหมาะสำหรับ

,

ประวัติศาสตร์ญี่ปุ่น

นักเรียน

0

บทเรียน

4

โจทย์

65

piece of cake ไม่ได้เกี่ยวกับเค้ก และ hold your horse ไม่ได้เกี่ยวกับม้า รวมสำนวนอังกฤษง่ายๆ กว่า 50 สำนวน

กลุ่มวิชา

เหมาะสำหรับ

,

ประวัติศาสตร์อินเดียและเอเชียใต้

นักเรียน

0

บทเรียน

1

โจทย์

17

เราควรใช้สิทธิ์แลกซื้อในเซเว่นมั้ย? ฝากเงินทีเราได้ดอกเบี้ยเท่าไหร่? จะยืมเงินหรือให้คนอื่นยืมยังไงไม่ให้เราเสียเปรียบ?

กลุ่มวิชา

เหมาะสำหรับ

,

บริษัท วอนเดอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด

เลขทะเบียนนิติบุคคล

โทร. 081-420-8076

อีเมล์ hello@vonder.co.th

ติดต่อทีมงาน

ชื่อ *

อีเมล์ *

ข้อความ

© Vonder (Thailand) Co. Ltd.   (24th Floor Chamchuri Square)