E002
© Vonder (Thailand) Co. Ltd.   (24th Floor Chamchuri Square)

Pronoun

วิชา 

ภาษาอังกฤษ (English)

ประถม, มัธยมต้น, มัธยมปลาย, บุคคลทั่วไป

ระดับพื้นฐาน

153

765

ข้อ (ควิซหลังเรียน)

คะแนน

Pronoun คืออะไรบ้าง?

1

ฝึกเปลี่ยนคำนาม ให้เป็นคำสรรพนาม

6 ข้อ

30 คะแนน

Pronoun ประธาน

2

ฝึกหาประธานของประโยค และฝึกเปลี่ยนคำนามเป็นสรรพนาม

6 ข้อ

30 คะแนน

Pronoun กรรม

3

ฝึกใช้สรรพนามรูปกรรม

6 ข้อ

30 คะแนน

Pronoun ประธาน + กรรม

4

ฝึกเลือกเติมรูปประธานหรือรูปกรรม

6 ข้อ

30 คะแนน

Pronoun เจ้าของ

5

ฝึกใช้คำแสดงความเป็นเจ้าของ

6 ข้อ

30 คะแนน

Pronoun คุณศัพท์

6

ฝึกแยกระหว่างรูปคุณศัพท์ และรูปแสดงความเป็นเจ้าของ

6 ข้อ

30 คะแนน

Pronoun เน้นคนทำ

7

ฝึกใช้สรรพนามเน้นผู้กระทำ

6 ข้อ

30 คะแนน

Final Test

8

ทวนความรู้ Pronoun ทั้งหมด

6 ข้อ

30 คะแนน

ทำไมเราต้องเรียน

Pronoun

• รู้ว่าทำไมเราต้องมี Pronoun ใช้แทน Noun • ไม่สับสนระหว่าง he, him, his, himself เข้าใจว่าต่างกันยังไง?

3.0

คนเรียนจบแล้ว

รีวิว

arrow&v
arrow&v

ลองๆ

Pinto
8/21/2018

จะโอเคมั้ยนะ

Harry
8/21/2018

บท pronoun นี่โอเคเลยนะ

ขำขำ
8/21/2018

โอเคนะ

Jinny
8/21/2018